Descrierea proiectului

Servicii oferite

a) Organizarea de cursuri de specializare și perfecționare în domeniul competențelor antreprenoriale și managementului strategic
vor fi organizate și furnizate programe de formare profesională din sfera competențelor antreprenoriale cu accent pe planificarea strategică a afacerii – 6 cursuri (cate 1 curs/ județ) cu 25 de participanți/ grupă, management de proiect – 3 cursuri (1 curs la 2 județe învecinate) cu 25 de participanți/ grupă și la alegere, manager de produs, manager de inovare sau manager general (6 grupe) cu 25 de participanți.

b) Organizarea de activități de specializare intensivă în domeniul managementului strategic
vor fi organizate 18 seminarii pentru managerii și antreprenorii din Regiunii Centru, cate 3 seminarii per județ. Scopul acestei activități este schimbul de bune practici și perfecționare a unor abilități esențiale managementului strategic, din perspectiva legăturii dintre performanță și inovare în rândul celor 410 manageri și antreprenori selectați

c) Organizarea de activități de pregătire în vederea certificării și de certificare a competențelor conform unor standarde internaționale
organizarea de activități de pregătire pentru obținerea unor certificări internaționale. Această activitate este dedicată unui număr de max 25 de manageri și antreprenori din domeniile vizate de proiect, care activează în principal în cadrul departamentelor de planificare, IT sau producție. Este vorba despre certificări din sfera managementului de proiect recunoscute de Project Management Institute (PMI), care vor fi subcontractate către un furnizor de formare în project management recunoscut PMI.

d) Organizarea și derularea de programe de formare profesională pentru angajații din departamentele de resurse umane
vor fi organizate și furnizate programe de formare profesională dedicate angajaților cu studii medii din departamentele de resurse umane, precum inițiere în ocupația Inspector resurse umane (80 de ore) și angajaților cu studii superioare din departamentele de resurse umane, respectiv cursuri de specializare/ perfecționare în ocupația manager de resurse umane. Numărul total de cursanți este de 100, iar cursurile de inspector, respectiv manager de resurse umane vor fi stabilite după ce se va cunoaște structura GT angajați/ manageri din departamentele de resurse umane.

e) Identificarea nevoilor și problemelor specifice de planificare strategică ale întreprinderilor
În cadrul sub-activității, de cca 3 luni, se urmărește sprijinirea IMM din Regiunea Centru interesate de revizuirea sau dezvoltarea unor planuri strategice prin acțiuni menite să creeze un cadru procedural pentru analiza nevoilor de planificare strategică, ce poate fi transferat către întregul ecosistem antreprenorial regional. Criteriile de selecție ale întreprinderilor sunt:– sediu sau punct de lucru în Regiunea Centru;– cel puțin un domeniul de activitate (cod CAEN) se înscrie în lista codurilor CAEN cu potențial competitiv SNC/ creștere inteligentă SNCDI din sectoarele Turism și ecoturism, Procesarea alimentelor și băuturilor și Textile și Pielarie;– cel puțin un angajat din aceste întreprinderi a fost instruit în cadrul proiectului și cunoaște principiile urmărite de acesta;– întreprinderea este dispusă să furnizeze 2 persoane de contact care să aibă capacitatea profesională și managerială de a raspunde analizei de nevoi și de a elabora planul strategic pe o perioadă de 8 luni;– întreprinderea semnează un acord de colaborare în vederea revizuirii/ dezvoltării planurilor strategice și este de acord să furnizeze datele acestora Autorității de Management. Principiul aplicat în selecție va fi „primul venit, primul servit”. Minim 2 întreprinderi vor fi din același județ, pentru asigurarea egalității de șanse, restul fiind distribuite conform principiului aplicat în selecție.

f) Asigurarea de sprijin pentru întreprinderi în vederea elaborarii unei planificări strategice pe termen lung – Aceasta etapă constă într-o primă faza de sprijinire activă, prin consultanță și asistență directă pt dezvoltarea/ revizuirea planurilor strategice, cu o durată de cca 3 luni, în cadrul căreia experții proiectului și persoanele desemnate de către întreprinderi vor construi viziunea strategică, misiunea, obiectivele și planul de acțiuni pentru fiecare dintre acestea. Acestei faze ii vor urma 2 luni de ajustări și teste, în cadrul cărora se va începe punerea în aplicare a cel puțin unei măsuri/ practici/ metode sau unui standard de management, management al resurselor umane sau de valorificare a capitalului uman, conform planului strategic.