Valoarea proiectului

PRIM - Performanță și inovare în management

Valoarea proiectului
Valoarea totală a Contractului de Finanțare
este de 3,764,115.63 lei

Valoarea eligibilă nerambursabilă
din FEDR/FC/FSE/ILM 3,199,498.29 (85%)

Valoarea eligibilă nerambursabilă
din bugetul național 489,334.98 (13%)

Valoarea cofinanțării eligibile
a Beneficiarului 75,282.36 (2%)