Grup țintă:

PRIM - Performanță și inovare în management

375 persoane formate  
FPC în competenţe
antreprenoriale,
management de proiect, sau una dintre următoarele ocupaţii manageriale:
manager de produs, manager de inovare, manager general

410 persoane instruite în cadrul unor seminarii ce vizează managementul strategic, pe dimensiunea designului ambientului de lucru (spațiu, timp, relații).

25 de manageri instruiți de un furnizor de formare autorizat Project
Management Institute, Romania Chapter, în vederea obținerii unei certificări recunoscute la nivel internațional.

100 persoane instruite
în topici legate de
managementul resurselor umane.

48 de întreprinderi
sprijinite în dezvoltarea sau revizuirea planurilor strategice pe termen lung