Obiectiv principal

PRIM - Performanță și inovare în management

Imbunătățirea competențelor manageriale, antreprenoriale șide management a resurselor umane, precum și a capacității de a utiliza șipromova instrumente, metode, practici și standarde inovative și incluziveactuale de management pentru 510 manageri, antreprenori și angajați ai departamentelorde resurse umane din sectoarele cu potențial competitiv și înaltă specializaredin Regiunea Centru și sprijinirea a 48 de IMM în vederea revizuirii/dezvoltării unor planuri strategice pe termen lung.